Nyttig viden


Foreningens instruktør vil spørge ind til deltagernes problemer, og  søger i videst mulig omfang, at sammensætte øvelserne, så de svarer til deltagernes behov. Det er derfor vigtigt at oplyse, hvilke fysiske problemer man har.

Undervisningen foregår en gang ugentligt i Solrød Svømmehal, babybassinet. Nogle kan lide at varme op i sauna (fx 10 minutter) inden undervisningen og igen afslutte med sauna efter undervisning/bad. Selve undervisningen varer en halv time.  
 

Linda Rohde underviser alle hold.


Sæsonen starter først i september og slutter i maj. 

 

Vores bank er NORDEA

 

Reg .2360 kontonr. 8966870711

 

Tilmelding til Lone Hansen på sms telefon 3049 6341 eller send en e-mail til: lonemhansen57@gmail.com 

Eventuelt ring mellem kl. 18 og kl. 20.  

Alle møder op i god tid inden undervisningen, så der er tid til bad. Følg svømmehallens regler for hygiejne/bad. 


Anbefaling: Slap af, når du kommer hjem. 

Generelle hygiejneregler:

Deltagere med fodvorter eller fodsvamp må kun benytte badeanlægget, såfremt de er under lægebehandling for den pågældende sygdom. Deltagere der lider af andre smitsomme sygdomme (diarre' - forkølelse - ørebetændelse og betændelse i huden) må ikke benytte bassinet. Deltagere med smitsom Gulsot (Hepatitis) skal være erklæret raske af den behandlende læge, før deltagelse i undervisningen kan tillades.

Toilet skal benyttes inden det omtalte bad.

Anvendelse af bassinet må kun finde sted efter omhyggelig indsæbning af hele kroppen og efterfølgende brusebad. Anvendte sololier, sminke og lignende skal ligeledes været afvasket. Badet må ikke benyttes af deltagere, som ikke kan holde på urin og/eller afføring.

Del siden