Velkommen til vores hjemmeside

28. august 2021:

Allerestriktioner i Solrød Svømmehal er ophørt. Vi kan klæde om og bade helt normalt. Husk en 10 krone til et skab i omklædningsrummet.

Solrød Svømmehal er desværre ikke færdig med at reparere babybassinet, og de kan heller ikke fortælle, hvornår bassinet er klar til os igen. Forhåbentlig meget snart.

 Vi har booket og lånt tider i øvebassinet, så nogle af os kan komme igang. Alle interesserede har fået besked på startdato og tid i øve bassin. 

Vi har et par ledige tider i øvebassinet. 

Vi starter torsdag den 2. september 2021 kl. 20.00, 20.30 og kl. 21.00. Her vil Ann Tanaka sidde i forhallen, så I kan skrive under på jeres deltagelse, få information om betaling mm.

Tirsdage den 7. september 2021 kl. 14.30, kl. 15.00 og kl. 20.30. Her sidder undertegnede i forhallen. Jeg sørger for adgangskort til eftermiddagsholdene.

Når vi kender datoen for åbning af babybassinet - til de aftalte og normale undervisningstider får alle besked om datoen. Spørg hvis du ikke kan huske din tid i babybassinet.

På generalforsamlingen den 31. maj 2021 blev det besluttet, at kontingentet forbliver uændret kr, 1000,- for næste sæson. Betalingen deles i to. 

 Er du interesseret i at høre, hvornår vi har ledige tider/høre mere om træningen, er du velkommen til at kontakte: Lone Hansen på telefon (gerne sms) 3049 6341, eller send en e-mail til: lonemhansen57@gmail.com.

Vi tager forbehold for, at myndighederne fortsat godkender brug af svømmehal, samt at vi kan opfylde reglerne for brug af Solrød Svømmehal. 

Venlig hilsen

Lone Hansen

...

 

Nyt 25.5.2018

Hvordan foreningen behandler data i forbindelse med registrering af medlemskab, dvs. god databehandlingsskik, og om hvordan vi overholder reglerne i persondataforordningen pr. 25. maj 2018.

Personoplysninger, som FRIS modtager fra en deltager i rygtræning bruges alene af hensyn til vedligehold af medlemskartoteket, og for at foreningen kan søge tilskud af Solrød Kommune efter aftenskoleloven.  Underviseren får information om medlemmernes navne, telefonnummer evt. e-mailadresse.

Er et medlem bosiddende i en anden kommune end Solrød Kommune, skal medlemmet også oplyser cpr.nr., så Solrød Kommune kan søge refusion udbetalt fra medlemmets bopælskommune. Når information om cpr.nr. er afleveret til Solrød Kommune gemmes informationen ikke i foreningen, men skal oplyses igen, hvis man også vil deltage næste sæson.

Ved sin underskrift på deltagelsen giver medlemmet samtidig ved sin underskrift samtykke til, at foreningen må give oplysninger videre til Solrød Kommune. 21.maj 2018

...

 

 

 

FORENINGEN RYGTRÆNING I SOLRØD blev oprindeligt startet i januar 2002 som et forsøg i samarbejde med Solrød Kommune. En borger var blevet opereret for diskusprolaps, med efterfølgende træning i varmtvandsbassin.
Ved udskrivning fra hospitalet, havde denne borger ikke længere adgang til hospitalets varmtvandsbassin, hvilket blev et stort savn, idet denne terapiform havde forbedret borgerens fysik og dermed lettet hans hverdag.

 

Borgeren fik herefter en aftale med Solrød Kommune, en instruktør i Mensendieck med speciale i vandgymnastik samt Solrød Svømmehal om at iværksætte en forsøgsperiode.

 

Forsøget blev en stor succes og viste klart, at her var det muligt at få dækket et meget stort behov. Foreningen blev herefter stiftet som en undervisende forening under loven om folkeoplysning.

 

Fra en start med 6 hold pr. uge, er vi nu så heldige at kunne tilbyde hele 17 hold pr uge.

 

Foreningens nuværende instruktør har speciale i varmtvandsgymnastik, målrettet deltagere med gigt, ryglidelser og i det hele taget med problemer med bevægeapparatet.