Velkommen til vores hjemmeside

Foreningen Rygtræning i Solrød er berørt af de nye Covid-19 restriktioner, Regeringen meldte ud den 7. december 2020, og som er blevet forlænget. Solrød Svømmehal er derfor  lukket for forenings- og fritidsbrug. Vi starter træning i varmt vand, når det er muligt igen. 

 

Generalforsamling 10. marts 2021 er aflyst

På grund af Covid-19 er bestyrelsen desværre nødt til at aflyse generalforsamlingen den 10. marts 2021.

Kultur- og Fritidssekretariatet i Solrød Kommune skal dog have vores regnskab for 2020 inden den 1. marts 2020, og de har meddelt, at vi kan fremsende det med bestyrelsens og revisors underskrift inden fristen. Regnskabet for 2020 kan så blive godkendt, når det bliver muligt at holde vores generalforsamling på et senere tidspunkt (force majeure).

Vi må afvente at myndighederne beslutter at åbne så meget op, at vi kan holde en generalforsamling. Dato for generalforsamling samt dagsorden udsendes derfor senere.

 Vi har en vakant plads i bestyrelsen. Er du interesseret i at deltage i bestyrelsen, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Lone Hansen

Formand Foreningen Rygtræning i Solrød

 

 

 

 

Sæson 2020/21. Vi har ledige tider.

Er du interesseret i at høre, hvornår vi har ledige tider/høre mere om træningen, er du velkommen til at kontakte: Lone Hansen på telefon (gerne sms) 3049 6341, eller send en e-mail til: lonemhansen57@gmail.com.

 Underviser er Linda Rohde.

 

Svømmehallens nye regler for brug af svømmehal, omklædning mv. er alle medlemmer orienteret om, og det bliver nye medlemmer selvfølgelig også,  

På grund af Covid19 følger vi de offentlige anbefalinger, men vi håber på, at vi får lov til at have en god sæson, der slutter med udgangen af maj måned 2021. 

Vi tager forbehold for, at myndighederne fortsat godkender brug af svømmehal, samt at vi kan opfylde reglerne for brug af Solrød Svømmehal. 

...

 

Nyt 25.5.2018

Hvordan foreningen behandler data i forbindelse med registrering af medlemskab, dvs. god databehandlingsskik, og om hvordan vi overholder reglerne i persondataforordningen pr. 25. maj 2018.

Personoplysninger, som FRIS modtager fra en deltager i rygtræning bruges alene af hensyn til vedligehold af medlemskartoteket, og for at foreningen kan søge tilskud af Solrød Kommune efter aftenskoleloven.  Underviseren får information om medlemmernes navne, telefonnummer evt. e-mailadresse.

Er et medlem bosiddende i en anden kommune end Solrød Kommune, skal medlemmet også oplyser cpr.nr., så Solrød Kommune kan søge refusion udbetalt fra medlemmets bopælskommune. Når information om cpr.nr. er afleveret til Solrød Kommune gemmes informationen ikke i foreningen, men skal oplyses igen, hvis man også vil deltage næste sæson.

Ved sin underskrift på deltagelsen giver medlemmet samtidig ved sin underskrift samtykke til, at foreningen må give oplysninger videre til Solrød Kommune. 21.maj 2018

...

 

 

 

FORENINGEN RYGTRÆNING I SOLRØD blev oprindeligt startet i januar 2002 som et forsøg i samarbejde med Solrød Kommune. En borger var blevet opereret for diskusprolaps, med efterfølgende træning i varmtvandsbassin.
Ved udskrivning fra hospitalet, havde denne borger ikke længere adgang til hospitalets varmtvandsbassin, hvilket blev et stort savn, idet denne terapiform havde forbedret borgerens fysik og dermed lettet hans hverdag.

 

Borgeren fik herefter en aftale med Solrød Kommune, en instruktør i Mensendieck med speciale i vandgymnastik samt Solrød Svømmehal om at iværksætte en forsøgsperiode.

 

Forsøget blev en stor succes og viste klart, at her var det muligt at få dækket et meget stort behov. Foreningen blev herefter stiftet som en undervisende forening under loven om folkeoplysning.

 

Fra en start med 6 hold pr. uge, er vi nu så heldige at kunne tilbyde hele 17 hold pr uge.

 

Foreningens nuværende instruktør har speciale i varmtvandsgymnastik, målrettet deltagere med gigt, ryglidelser og i det hele taget med problemer med bevægeapparatet.