Velkommen til vores hjemmeside

Nyt 2. maj 2021: Varmtvandsbassinet er stadig ude af drift, og Solrød Svømmehal kan ikke oplyse, hvornår det er klar igen. 

Ifølge myndighedernes genåbningsplan burde der fra 6. maj være åbent også i svømmehaller, og for alle aldersgrupper. Kultur- og Fritidsforvaltningen har dog ikke nævnt dette i deres udsendte information den 6. maj om genåbningsplanen. Det bliver et krav, at man skal fremvise et Coronapas  (hver gang) for at deltage i træningen.

Dog skal foreningen kunne håndtere administration af fremvisning af Coronapas ved indgangen til forhallen, og det er usikkert lige nu, om vi kan håndtere det. 

Alle modtager en e-mail med information om genåbning, når vi har datoen på plads.

Vi refunderer ikke kontingent helt eller delvis grundet myndighederens nedlukning, men vi  forventer at kunne forlænge sæsonen til torsdag den 10. juni 2021.

Generalforsamling  

På grund af Covid-19 måtte vi desværre aflyse generalforsamlingen den 10. marts 2021.

Vi forventer, at det bliver muligt at afholde generalforsamling mandag den 31. maj 2021 kl. 19.00. Mødet holdes i Bibliotekts mødelokale 25 på 1. sal. Indgang ved Gymnasiet. Der er elevator.  Selvfølgelig forudsat, at lempelse af forsamlingsforbuddet pga. Covid-19 fortsat følger myndighedernes plan er genåbning. 

Kultur- og Fritidssekretariatet i Solrød Kommune fik vores regnskab for 2020 fremsendt inden den 1. marts 2020 (med bestyrelsens og revisors underskrift). Regnskabet for 2020 kan så blive godkendt, når det bliver muligt at holde vores generalforsamling på et senere tidspunkt (force majeure). Medlemmer modtager invitation til generalforsamling samt dagsorden. 

Venlig hilsen

Lone Hansen

Formand Foreningen Rygtræning i Solrød

 

 

 

 

Sæson 2020/21. Vi har ledige tider.

Er du interesseret i at høre, hvornår vi har ledige tider/høre mere om træningen, er du velkommen til at kontakte: Lone Hansen på telefon (gerne sms) 3049 6341, eller send en e-mail til: lonemhansen57@gmail.com.

 Underviser er Linda Rohde.

 

Svømmehallens nyeregler for brug af svømmehal, omklædning mv. er alle medlemmer orienteret om, og det bliver nye medlemmer selvfølgelig også,  

På grund af Covid19 følger vi de offentlige anbefalinger, men vi håber på, at vi får lov til at have en god sæson, der slutter med udgangen af maj måned 2021. 

Vi tager forbehold for, at myndighederne fortsat godkender brug af svømmehal, samt at vi kan opfylde reglerne for brug af Solrød Svømmehal. 

...

 

Nyt 25.5.2018

Hvordan foreningen behandler data i forbindelse med registrering af medlemskab, dvs. god databehandlingsskik, og om hvordan vi overholder reglerne i persondataforordningen pr. 25. maj 2018.

Personoplysninger, som FRIS modtager fra en deltager i rygtræning bruges alene af hensyn til vedligehold af medlemskartoteket, og for at foreningen kan søge tilskud af Solrød Kommune efter aftenskoleloven.  Underviseren får information om medlemmernes navne, telefonnummer evt. e-mailadresse.

Er et medlem bosiddende i en anden kommune end Solrød Kommune, skal medlemmet også oplyser cpr.nr., så Solrød Kommune kan søge refusion udbetalt fra medlemmets bopælskommune. Når information om cpr.nr. er afleveret til Solrød Kommune gemmes informationen ikke i foreningen, men skal oplyses igen, hvis man også vil deltage næste sæson.

Ved sin underskrift på deltagelsen giver medlemmet samtidig ved sin underskrift samtykke til, at foreningen må give oplysninger videre til Solrød Kommune. 21.maj 2018

...

 

 

 

FORENINGEN RYGTRÆNING I SOLRØD blev oprindeligt startet i januar 2002 som et forsøg i samarbejde med Solrød Kommune. En borger var blevet opereret for diskusprolaps, med efterfølgende træning i varmtvandsbassin.
Ved udskrivning fra hospitalet, havde denne borger ikke længere adgang til hospitalets varmtvandsbassin, hvilket blev et stort savn, idet denne terapiform havde forbedret borgerens fysik og dermed lettet hans hverdag.

 

Borgeren fik herefter en aftale med Solrød Kommune, en instruktør i Mensendieck med speciale i vandgymnastik samt Solrød Svømmehal om at iværksætte en forsøgsperiode.

 

Forsøget blev en stor succes og viste klart, at her var det muligt at få dækket et meget stort behov. Foreningen blev herefter stiftet som en undervisende forening under loven om folkeoplysning.

 

Fra en start med 6 hold pr. uge, er vi nu så heldige at kunne tilbyde hele 17 hold pr uge.

 

Foreningens nuværende instruktør har speciale i varmtvandsgymnastik, målrettet deltagere med gigt, ryglidelser og i det hele taget med problemer med bevægeapparatet.